Condicions de Contractació

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts a la present pàgina web per NEUS ANDREU RIBAS (en endavant FORTIÀ PERRUQUERS) amb NIF nº 39689391Q i domicili a C/ Bisbe Sivilla, 10, Baixos, 17005, Girona (Espanya).

El CLIENT en el moment en què completa el procés de registre i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules previstes a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i a la seva política de privacitat, accessibles en tot moment a través de l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix que disposa de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible als avisos legals de la nostra pàgina web.

 

 1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a FORTIÀ PERRUQUERS les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establerta a la web www.fortiaperruquers.cat pels productes escollits. 

Els productes oferts en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte. 

Les despeses de transport NO estan incloses en el preu dels productes. 

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament de la mateixa, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA, les despeses de gestió, embalatge i d’enviament, si s’escau, que es reflectiran en l’ordre de la comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura. 

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat a la descripció com a inclòs. 

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats. 

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se les següents directrius: 

 1. Escollir el producte que desitja adquirir. 
 2. Al seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda. 
 3. Per tramitar la comanda haurà de complimentar un formulari amb les seves dades personals per formalitzar el procediment de compra. 
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar una adreça a efectes de facturació de la compra realitzada i especificar si la comanda es recull a la botiga o si es lliura a domicili. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 6. Un cop tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades pel pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
 9. Un cop premut el botó “Comprar” se li enviarà un correu electrònic de confirmació de la comanda.


El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes oferts per la qual cosa és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 

 1. DISPONIBILITAT I ENTREGA

Els productes oferts per FORTIÀ PERRUQUERS es troben disponibles per a la seva distribució només a Espanya.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per FORTIÀ PERRUQUERS estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra Web per a cada producte, pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra. 

En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra Web es troben disponibles pel seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si, tot i així, el CLIENT no estigués interessat en acceptar l’alternativa proposada, FORTIÀ PERRUQUERS procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de recollida del producte a la botiga o de lliurament a domicili serà de 72 hores des del moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el seu pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a FORTIÀ PERRUQUERS.


Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries pel lliurament en emplenar les dades de la comanda a l’apartat destinat a Comentaris.

Si ha optat pel lliurament del producte comprat a domicili, aquest s’efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament a l’adreça indicada en l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que hi hagués una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Amb l’objectiu que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament. Així mateix, el CLIENT podrà consultar l’estat de la seva comanda a través de la pàgina web del transportista.

 

 1. PAGAMENT I TERMINIS DE PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit/Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària BANC SABADELL a través de la seva passarel·la de pagament.
 • Bizum: La transacció es realitza directament a l’aplicació de cada entitat bancària. Se li indicarà degudament el telèfon on ha de fer el pagament en el moment de fer la seva comanda.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

FORTIÀ PERRUQUERS no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit/dèbit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte, per la qual cosa FORTIÀ PERRUQUERS no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest. FORTIÀ PERRUQUERS es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

 

 1. FACTURES

Al realitzar el pagament corresponent, en cas que el client així ho decideixi, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda, l’original de la mateixa l’hi lliurarem juntament amb el producte comprat en el moment de l’entrega.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant FORTIÀ PERRUQUERS exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

 1. GARANTIA

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material, encara que serà necessari que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 2 mesos des que va tenir coneixement d’aquesta.

La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el termini de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

 

 1. DEVOLUCIONS

Les següents condicions de devolució dels nostres productes no s’apliquen en el cas d’exercici del dret de desistiment.

Només s’admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas no hauran d’haver transcorregut més de 15 dies des de la recepció del producte i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l’acceptació de que  es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o magatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà a CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de FORTIÀ PERRUQUERS.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de FORTIÀ PERRUQUERS de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per a realitzar el pagament.

FORTIÀ PERRUQUERS es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.
Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a gestio.fortia@gmail.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari indicar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 1. DRET DE DESISTIMENT

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, jaurà de notificar-nos a NEUS ANDREU RIBAS C/ Bisbe Sivilla, 10, Baixos, 17005, Girona, correu electrònic: gestio.fortia@gmail.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

Per tal de complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.


Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a molt tardar als 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa, o error en l’enviament per part nostra.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar-nos els béns a NEUS ANDREU RIBAS, C/ Bisbe Sivilla, 10, Baixos, 17005, Girona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a molt tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

L’embalatge i/o els béns objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratlladures o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIÓ DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

FORTIÀ PERRUQUERS es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

FORTIÀ PERRUQUERS es compromet a proporcionar al CLIENT els productes contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar el manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i entrega de la compra realitzada a través del transportista.  

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posin a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixats a les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per a la seva entrega. 

FORTIÀ PERRUQUERS no garanteix que la disponibilitat del servei objecto d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renúncia expressament a reclamar a FORTIÀ PERRUQUERS qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 1. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de FORTIÀ PERRUQUERS qualsevol modificació de les seves dades, quedant FORTIÀ PERRUQUERS exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de FORTIÀ PERRUQUERS a l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis oferts a la mateixa, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça gestio.fortia@gmail.com, indicant a l’assumpte la paraula BAIXA. 

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE 

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENTE reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

El CLIENTE és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Realitzar comanda/Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

 1. NORMATIVA APLICABLE

El contracte actual té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

 1. DADES PERSONALS  

El procés de contractació requereix que complimenti formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, en el seu cas, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 25/11/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i els productes oferts. Per favor, comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

 


En cas de no existir un fur imperatiu, les Parts se sotmetran als Jutjats i/o Tribunals de Girona amb renúncia al seu propi fur si fos un altre.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es 

Necessites AJUDA o CITA PRÈVIA?